Praktický lékař pro dospělé


MUDr. Pavel Klíma

Všeobecný praktický lékař pro dospělé

Telefon: 545 227 617

Adresa 1: Komenského 733, 664 01 Bílovice nad Svitavou

Adresa 2: Kanice č.p. 44, tel. 545 228 447

E-mail:pavkli(zavináč)seznam.cz

URL: www.mudrklima.cz

ID datové schránky: 4qf6dqp

Nabízíme pro zdravé-bezp?íznakové zájemce testování 2019-nCOV metodou rapid testu od firmy Acro Biotech, jedná se o pr?kaz protilátek IgG (dlouhodobé) a IgM (akutní) z kapilární krve prstu, cena 700Kč.

----------

Vá?ení pacienti, prosím, v?nujte nyní více ?asu domácímu m??ení svého krevního tlaku. Hodnoty krevního tlaku doma by nem?li p?esáhnout 135/85! V p?ípad? vy??ích hodnot nám sd?lte svoje hodnoty. D?kujeme.

---------

Vá?ení pacienti: Nevstupujte bez p?edchozí domluvy do prostor ordinace. Pou?ívejte rou?ku! Udr?ujte odstup 2m od ostatních! V ?ekárn? si dezinfikujte ruce! K vy?et?ení se objednávajte telefonicky na 545227617 ! Brzy bude zprovozn?n objednávací systém www.objednaniklekari.cz. Děkujeme za pochopení.