Praktický lékař pro dospělé


Náš tým

MUDr. Pavel KLÍMA

Vzdělání

DIPLOM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

- promoce LF MU Brno 1997

- atestace interna I. st. 2000

- atestace pneumologie a TBC 2003

- atestace všeobecné praktické lékařství pro dospělé 2010

LICENCE pro výkon soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce lektor v lékařské praxi, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru: všeobecné praktické lékařství, pneumologie a ftizeologie.

Diplom celoživotního vzdělávání 5/2010-5/2015

Člen

Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

Sdružení praktických lékařů ČR

Pracovní zkušenost

10/1997- 9/1998 - posádková ošetřovna Jihlava

10/1998-7/2000 - interní oddělení Vojenská nemocnice Brno

8/2000-2/2009 - Klinika nemocí plicních a tuberkulózy FN Brno, LF MU Brno

3/2009 - dosud - všeobecný praktický lékař pro dospělé

Eva KUTILOVÁ

- všeobecná zdravotní sestra